Domeinen

kantoor Ryckbost & Ryckbost

Administratief recht, omgevingsrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, brownfield, onteigeningen, erfgoed, onroerend goed, handelshuur, erfpacht, recht van opstal, contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheden, hippisch recht.

persoonlijke voorkeuren

onroerend goed, contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheden ook voor dieren, hippisch recht.

Hippisch recht

Dit terwijl de kennis van de gebruiken, de verhoudingen, het typisch jargon en het vertrouwd zijn met de veterinaire kwetsbaarheid van paarden evenzeer onmisbaar zijn voor een advocaat of praktijkjurist, die zich geen jarenlange procedures kan veroorloven.

De meest voorkomende discussies, waarvoor een advies of een tussenkomst nuttig, al dan niet onmisbaar is, omhelzen dikwijls :

  • redactie en uitvoering van verkoopovereenkomsten van paarden,
  • gebreken (wilsgebreken zoals dwaling en bedrog, verborgen gebreken, niet-conforme levering, koopvernietigend gebreken, stalgebreken,…)
  • (letsel)schade aan paarden
  • schade veroorzaakt door paarden
  • samenwerkingscontracten (stalling, trainer, ruiter,…)
  • aansprakelijkheid van de eigenaar en/of de houder van dieren
  • verkeersrecht en -ongevallen
  • verzekering
  • huur en verkoop van inrichtingen
  • administratieve vergunningen